Vad är BiL?

Vad är BiL?cropped-bil_final_bla-2.png

BiL (Beteendevetare i Lund) är programföreningen för alla som läser det beteendevetenskapliga kandidatprogrammet (BVP) på Lunds Universitet. Programföreningen finns till för att vi som studenter ska få en så bra studietid som möjligt. Vilket innebär att vi arbetar med att utbildningen ska hålla god kvalité, att vi ska få en naturlig koppling till arbetslivet och så klart att anordna olika sociala aktiviter. Detta gör vi genom våra olika utskott, som du kan läsa mer om här nedan. Det är medlemmarnas efterfrågan och intressen som styr vad BiL tar sig för. Vi är mycket stolta över våra fantastiska medlemmar och deras engagemang!

Föreningen har sedan några år tillbaka även infört stödmedlemskap, vilket innebär att de som inte studerar det beteendevetenskapliga programmet även kan bli medlemmar och delta i alla roliga och intressanta evenemang som föreningen anordnar!

BVP är en något speciell utbildning sett till friheten i att varje student till stor del formar sitt eget program genom inriktningsval och kursval. BiL vill därför vara en knytpunkt för alla som läser programmet, inom klasserna men även mellan årskurserna – samt de som inte studerar på programmet men vill vara en del av den fina BiL-gemenskapen.

Historia

BiL, liksom själva programmet, är en relativt ung förening som startades år 2009 och som sedan dess har drivits ideellt av engagerade studenter på programmet. Vi är en religiöst och politiskt obunden förening, av och för studenter, som strävar efter att tillgodose studenternas intressen och önskemål.

Styrelsen och dess utskott

BiL:s styrelse består av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare, utskottsansvariga och ledamöter. Bland utskotten har vi Sexmästeriutskottet, Idrottsutskottet och Kvalité- och karriärsutskottet, alla med två stycken utskottsansvariga.

Sexmästeriutskottets arbete handlar framförallt om att anordna en årlig introduktion för alla nya studenter på programmet – nämligen nollningen! Denna period är ett ypperligt tillfälle att lära känna nya människor både i den egna årskursen men också från andra årskurser, och ha en härlig tid tillsammans för att sedan fasas in i universitetsstudierna på BVP. Utöver nollningen arrangerar Sexmästeriet evenemang såsom sittningar, julmys, beach-partyn och mycket annat roligt! Ofta i samarbete med Idrottsutskottet, som främst arbetar med att främja hälsan bland föreningens medlemmar på olika sätt. Detta genom exempelvis gympa, klättring, Bounce, fotboll, volleyboll, dans eller genom att i samarbete med Sexmästeriet arrangera dagsfester med olika lekar, sporter eller tävlingar.

Kvalité- och karriärsutskottet arbetar med att upprätthålla och förbättra kvalitén på utbildningen och att värna om relationen till arbetsmarknaden. Detta görs genom att bland annat anordna föreläsningar och workshops om allt från arbetsmarknad, CV-skrivande, miljöfrågor och mycket mer. Utskottet håller även i pluggstugor (våra alldeles egna Plugga med BiL-tillfällen), mingel med alumner och representerar studenterna på BVP gentemot ledningen vid Lunds universitet och driver de frågor som ligger i studenternas intresse.

För mer information om vad utskotten och föreningen i stort håller på med, gå in och titta på våra Evenemang eller besök vår Instagram eller Facebook. Vid frågor om föreningen eller verksamheten går det även jättebra att kontakta någon av oss i styrelsen, kontaktuppgifter finns HÄR.

BVP har även en alldeles egen låt som är skriven av Sofia Flemark – en student på programmet.

“Det vi gör på BVP”
Text: Sofia Flemark

(Melodi: Klappa händerna när du är riktigt glad)

Är du rädd att jag studerar vem du är,
Dina handlingssätt, beslut och allt sånt där
Är du nojig att jag räknar dina brister jag försäkrar det är just det som vi gör på BVP

Vi studerar ju fasoner och sånt där,
Ditt beteende och allt det innebär
Du må tro vi läser tankar och personligheter rankar det är just det som vi gör på BVP

Om ni tror vi kan bete oss har ni fel och ni ska se oss då vi aldrig orkar leva som vi lär!

Är du ännu inte medlem: BLi!