PR-utskottet

PR-utskottet leds av två ansvariga som har hand om föreningens Instagram, Facebook & Linkedin. Utskottet arbetar med kommunikation och att engagera medlemmarna.

Ansvariga
Ebba Carlson Persson & Jessica Ekblom
pr@beteendevetareilund.se