Översikt

Det beteendevetenskapliga programmet – BVP – i Lund består av 6 terminer vilket sammanlagt blir 180 hp som leder till en kandidatexamen inom ett valt huvudområde. Det finns stora möjligheter att skräddarsy programmet så att det passar just dig och dina intressen. Studietakten är 100% som kan översättas till ett jobb på 40 timmar i veckan, dock så är det många studenter som hinner med ett extrajobb vid sidan av studierna samt andra aktiviteter.

Skärmklipp 2019-05-09 16.36.34

Första och andra terminen läser studenterna BVGA vilket är en beteendevetenskaplig grundkurs på 60 hp. Kursen innehåller en allmän introduktion till ämnena pedagogik, psykologi, sociologi samt vetenskaplig metod.

På universitetets sida beskriver de kursen så här.

“Kursen syftar till att ge en bred presentation av moderna fakta och teorier inom pedagogik, psykologi och sociologi och på så sätt förbereda för vidare studier inom beteendevetenskapen. Kunskaperna ska ge förståelse för människans yttre beteende, inre upplevelser och fungerade i större och mindre grupper. Kursen ska också ge en introduktion till de vetenskapliga metoder som används i pedagogik, psykologi och sociologi.”

Till termin tre väljer studenterna själva vilket huvudområde de vill ha, det område som väljs till termin tre är det som studenten kommer skriva en kandidat i under termin 6. Väljer man att fördjupa sig i pedagogik eller sociologi läser man en fortsättningskurs i respektive ämne. Skulle man istället vilja nischa sig inom psykologi finns det fem grundkurser att välja mellan.

 

inriktning

Under termin fyra läser alla beteendevetare en projektledningskurs på 15 hp. Vid sidan om projektledningen ska studenten även studera en valbar kurs på 15 hp inom antingen pedagogik, psykologi och sociologi beroende på vad den enskilde tycker är intressant. Man behöver inte välja samma ämne som ens huvudområde.

Till termin fem finns det många val. Studenten kan välja att studera utomlands, praktisera eller välja valfria kursen. Det finns oändliga möjligheter att nischa sig efter vad man tycker är intressant och sticka ut på sitt CV:t

Under den sjätte och sista terminen skriver studenten sitt kandidatuppsats och är sedan färdig med sin utbildning på BVP.

Denna information och alla bilder är tagna från universitetets sida om programmet, klicka HÄR för att komma till den sidan och läsa mer om programmet.