Nollningsschema 2020

schema nollning

Schemat kan ändras om restriktionerna ändras.