Kvalité- och karriärsutskottet

Kvalité- och karriärsutskottet arbetar med att upprätthålla och förbättra kvalitén på utbildningen och att värna om relationen till arbetsmarknaden. Detta görs genom att bland annat anordna föreläsningar och workshops om allt från arbetsmarknad, CV-skrivande, miljöfrågor och mycket mer. Utskottet håller även i pluggstugor (våra alldeles egna Plugga med BiL-tillfällen), mingel med alumner och representerar studenterna på BVP gentemot ledningen vid Lunds universitet och driver de frågor som ligger i studenternas intresse. Utskottet är uppdelat på två ansvariga varav ena är ansvarig för kopplingen till arbetsmarknaden medan den andre är ansvarig för kopplingen till utbildningen.

För mer information om vad utskottet och föreningen i stort håller på med, gå in och titta på våra Evenemang eller besök vår Instagram eller Facebook.

Ansvariga
Arbetsmarknad, Sebastian Jönsson
arbetsmarknad@beteendevetareilund.se
Utbildning, Sofia Bremer
utbildning@beteendevetareilund.se

%d bloggers like this: