Kontakta oss

Det här är en kontaktsida med grundläggande kontaktinformation och ett kontaktformulär till Beteendevetare i Lund (BiL). Vi svarar gärna på frågor, så tveka inte att höra av dig!

Ordförande, Andreas Nedin,
ordforande@beteendevetareilund.se

Vice Ordförande, Nelly Pohl,
viceordforande@beteendevetareilund.se

Kassör, Vilma Larsson,
kassor@beteendevetareilund.se

Sekreterare & Informationsansvarig, Julia Eriksson,
info@beteendevetareilund.se

Utskottsansvariga Sexmästeriet, Ebba Berggren & Karsten Ihd,
sexmasteriet@beteendevetareilund.se

Idrottsutskottsansvariga, David Johnsson Kärrbrink & Olivia Sjöberg,
idrott@beteendevetareilund.se

Arbetsmarknadsansvarig (Kvalité- och karriärsutskottet), Victor Sundin Do Rosario, arbetsmarknad@beteendevetareilund.se

Utbildningsansvarig (Kvalité- och karriärsutskottet), Anna Sirhed, utbildning@beteendevetareilund.se

Advertisements