Kontakta oss

Det här är en kontaktsida med grundläggande kontaktinformation och ett kontaktformulär till Beteendevetare i Lund (BiL). Vi svarar gärna på frågor, så tveka inte att höra av dig!

Ordförande, Andreas Nedin,
ordforande@beteendevetareilund.se

Vice Ordförande, Fredrik Asplund,
viceordforande@beteendevetareilund.se

Kassör, Fanny Olsson,
kassor@beteendevetareilund.se

Sekreterare & Informationsansvarig, Julia Eriksson,
info@beteendevetareilund.se

Utskottsansvariga Sexmästeriet, Agnes Gulliksen & Karsten Ihd,
sexmasteriet@beteendevetareilund.se

Idrottsutskottsansvariga, Elin Nyberg & Olivia Sjöberg,
idrott@beteendevetareilund.se

Arbetsmarknadsansvarig (Kvalité- och karriärsutskottet), André Krisping, arbetsmarknad@beteendevetareilund.se

Utbildningsansvarig (Kvalité- och karriärsutskottet), Anna Sirhed, utbildning@beteendevetareilund.se