Dagordningar

Information angående höstmöte 2020-10-30

BiLs medlemmar har mottagit kallelse till årets höstmöte. Mötet äger rum fredagen den 30/10 kl 09:00-12:00 på Zoom. Länken till Zoom-mötet kommer att skickas ut senast en dag innan mötet. Höstmötets syfte är att informera medlemmarna om föreningen samt att stadgeenligt tillsätta nya ansvariga för vakanta poster i styrelsen och utskotten. Detta ger medlemmar möjlighet att aktivt delta och påverka föreningens mål och riktning ett år framöver (0,5 år för PR-utskottet) i styrelsen och utskotten.

Nytt för i år är att utskotten och styrelsen inte längre är samma vilket innebär att de två poster som tillsätts i styrelsen är vice ordförande och kassör. De resterande poster är utskottsansvariga som har fullt fokus på att planera och genomföra event. Styrelsen har även valt att starta upp ett nytt utskott, novischutskottet. Detta utskott kommer endast att ha ansvar över nollningen och dessa två utskottsansvariga tillträder i samband med höstmötet. Sexmästeriet kommer att planera och genomföra event under resten av året i form av olika sittningar, resor och roliga sociala event.

Nedan presenteras dagordningen för höstmötet.

Information angående extrainsatt årsmöte 2020-10-22

BiLs medlemmar har mottagit kallelse till stadgeenligt extrainsatt årsmöte då ordinarie årsmöte utgick i våras. Mötet äger rum torsdagen den 22/10 kl 10:00(.)-12:00 på Zoom. Länk till Zoom-mötet kommer att skickas ut till samtliga medlemmar via mail senast en vecka innan mötet. Extrainsatta årsmötets syfte är att informera medlemmarna om föreningen samt att stadgeenligt rösta kring förslag på stadgeändringar. Detta ger medlemmar möjlighet att aktivt delta och påverka föreningens mål och riktning.

Nedan presenteras dagordningen inför det extrainsatta årsmötet.

%d bloggers like this: