Bli medlem

Bli medlem
BiL är föreningen för dig som är Beteendevetare i Lund. Genom att vara medlem får du gå på sittningar, delta i sportevenemang, gå på gästföreläsningar och annat roligt som vi i BiL anordnar för DIN skull. Inte nog med detta så är BiL viktigt för att vi tar tillvara på studenternas intressen när det gäller utbildningen. Så vad väntar du på? Det är enkelt att bli medlem!

Medlemskap i 1 år kostar 100 kronor.
Medlemskap som gäller under hela studietiden på det Beteendevetenskapliga kandidatprogrammet kostar 200 kronor.
Fortsatt medlemskap efter examen från programmet kostar 100 kr per kalenderår.

Betala in pengarna på vårt bankgiro, 244-7696. Glöm inte att skriva ditt namn i meddelanderutan!
Maila ditt namn, personnummer, mobilnummer och antagningsår till: kassor@beteendevetareilund.se

Dessutom är det viktigt att du uppger vilken mejladress som du vill få information till!

OBS! Är du antagen till hösten så kommer det komma info om medlemskap och nollning, så gör ingenting ännu!

Advertisements