Höstmöte 2021

BiL’s höstmöte anno 2021 kommer att äga rum den 21 oktober kl 16.00 på Zoom.

Styrelsen utlyser därav följande poster:

 • Vice ordförande 
 • Kassör (börjar vid årsskiftet)
 • Arbetsmarknadsansvarig i utskottet för Kvalité och Karriär
 • Sexmästerieansvarig
 • Två st Novischutskottsansvariga
 • Idrottsutskottansvarig
 • Två st PR-utskottsansvariga (0,5 år)

Vill du nominera någon till följande poster? Det gör du här! (OBS krav är att personen är aktiv medlem i BiL)

Dagordning 2021-10-21

§1 Mötets öppnande

§2 Val av ordförande

§3 Val av mötessekreterare 

§4 Val av justerare tillika rösträknare 

§5 Godkännande av dagordning

§6 Yttrande och rösträtt

§7 Mötets utlysande

§8 Informationspunkter 

 • Styrelsen
 • Medlemskap
 • Utskott
 • Ansvarsfrihet

§9 Fikapaus 

§10 Val av Styrelse och utskottsansvariga

 •  Vice ordförande
 •  Kassör
 •  Sexmästerieansvarig
 • Novischutskottsansvarig (2st)
 •  Arbetsmarknadsansvarig
 •  Idrottsutskottsansvarig 
 • PR-utskottsansvarig (2 st)

§11 Övrigt

§12 Mötet avslutas

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: