Vad är BiL?

BiL (Beteendevetare i Lund) är programföreningen för alla som läser det beteendevetenskapliga kandidatprogrammet (BVP) på Lunds Universitet. Programföreningen finns till för att vi som studenter ska få en så bra och rolig studietid som möjligt. Vilket innebär att vi arbetar med att utbildningen ska hålla god kvalité, att vi ska få en naturlig koppling till arbetslivet och så klart att anordna olika sociala aktiviter. Detta görs genom våra olika utskott, som du kan läsa mer om under fliken “Utskott”.

BiL drivs ideellt av studenter på programmet och är en religiöst och politiskt obunden förening. Det är studenternas efterfrågan och intressen som styr vad BiL tar sig för. BVP är en något speciell utbildning sett till friheten i att varje student till stor del formar sitt eget program genom inriktningsval och kursval. BiL vill därför vara en knytpunkt för alla som läser programmet, inom klasserna men även mellan årskurserna.
Är du ännu inte medlem: BLi!

cropped-bil_final_bla-2.png

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: