Hem

Vad är BiL?cropped-bil_final_bla-2.png

BiL (Beteendevetare i Lund) är programföreningen för alla oss som läser på Lunds Universitets beteendevetenskapliga kandidatprogram, BVP. Programföreningen finns till för att vi som studenter ska få en så bra studietid som möjligt. Vilket innebär att vi arbetar med att utbildningen ska hålla god kvalité, att vi ska få en naturlig koppling till arbetslivet och så klart med att ordna olika sociala aktiviter. Det gör vi genom våra olika utskott, som du kan läsa mer om HÄR.

BiL består enbart av studenter och det är studenternas efterfrågan och intressen som styr vad BiL tar sig för. BVP är en något speciell utbildning i och med att man till stor del formar sitt eget program, genom inriktningsval och sedan kursval. BiL vill därför vara en knytpunkt för alla de som läser programmet, inom klasserna men även mellan årskurserna.
Är du ännu inte medlem: BLi!